NOVINKY

MyVill Online - představení hry

MyVill Online - představení hry

6.2.2018

Rádi bychom vám představili naši 3D akční MMORPG hru MyVill, která je momentálně v pre-alfa fázi vývoje.
MyVill Online je TPS hra budovatelského žánru s prvky „Survival“, která vás zavede do dřívějších dob mistrů řemesel a obchodníků. Hra má za úkol odvést vás od každodenních starostí a zábavnou formou vám představit nejen umění starých řemesel, ale i možnost budování vlastního i veřejného prostranství, pěstování, chovu domácích zvířat, lovu, účasti na válečných výpravách za kořistí společně s dalšími hráči a mnoho dalších zajímavých prvků, o kterých se dozvíte v podrobnějším popisu. Velký důraz je kladen na podporu týmové spolupráce, aby byl celý systém vývoje postav s návazností na vnější vlivy a okolní prostředí vyvážený a propracovaný, ale přesto si hra zachovala to hlavní, a to je svou zábavnou formu a hratelnost. I když je hra MyVill prezentována v zábavné formě, většina prvků ve hře čerpá ze skutečnosti a mnohdy se tak hravou formou dozvíte i něco nového.

 

 


Vývoj této hry započal již v roce 2013, kdy jsme sepisovali veškeré naše nápady a vize, a zahájili pozvolný vývoj „MV Enginu“. V roce 2015 se nám podařilo získat na tento projekt také investiční úvěr podpořený Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, čímž se tým mohl rozrůst o dalšího programátora. V únoru 2018 byla zahájena kampaň na serveru Indiegogo, který je zaměřen na komunitní financování projektů, abychom získali další finanční podporu na dokončení tohoto projektu.

 

 


 

 

Indiegogo - MyVill Online

 Kliknutím na logo Indiegogo se dostanete na stránku kampaně,
kde můžete projekt podpořit.

 

 

Máte-li zájem nás podpořit v dokončení projektu, ale obáváte se toho, jak vlastně veřejné financování funguje, dovolte mi vysvětlit jeho základní principy zodpovězením nejčastějších dotazů.


Co je Indiegogo?
Indiegogo je mezinárodní portál věnující se crowdfundingu, tzn. zprostředkování finančních příspěvků od veřejnosti, které mohou pomoci realizovat či dokončit přihlášené projekty ze světa umění, zábavy a technologií.

Proč je MyVill mezi projekty žádající veřejnou podporu?
Přes veškeré naše úsilí projekt ještě není v takové formě, která by mohla být oficiálně spuštěna, a vzhledem k jeho náročnosti potřebujeme získat pro dokončení další finanční prostředky.

Jak dlouho se bude MyVill ještě vyvíjet, pokud bude zajištěn dostatek financí na dokončení vývoje?
V současné době je MyVill v tzv. Pre-Alpha fázi a v případě nepozastavení vývoje je komerční spuštění naplánováno na listopad 2018, kdy bude zahájen tzv. Open Betatest (OBT).

Kolik peněz je ve veřejném financování na tento projekt požadováno?
Na úspěšné dotažení projektu do fáze komerčního spuštění, bychom potřebovali v kampani získat $155.000. Částka je pevná, protože s nižší investicí není možné pokrýt náklady na úspěšné dokončení tohoto projektu.

Co se stane, když se nepodaří dosáhnout pevně stanovené částky?
Jedná se o tzv. model „všechno nebo nic“. Pokud projekt nezíská požadovanou částku v určitém čase, pak veškeré peníze, které jsou až do skončení kampaně uloženy u společnosti Indiegogo, jsou vráceny zpět všem přispěvatelům.

Může být požadovaný příspěvek i překročen?
Ano, v daném časovém limitu je možné požadovaný příspěvek i překročit. V takovém případě budou finance využity na rozšíření lokalizace, nebo například zkvalitnění zvukové stránky hry. Podrobnější informace lze nalézt na stránkách kampaně.

 

 

 

 

Mohu něco získat za svou podporu?

Samozřejmě! Máme pro Vás připraveny plakáty, trička, kupóny na virtuální měnu, unikátní herní předměty, hrací karty a další.

Mohu projekt podpořit i jiným způsobem?
Pokud nechcete, nebo nemůžete projekt podpořit finančně, velmi by nám pomohlo i sdílení odkazu skrze sociálních sítě, nebo e-mailem svým přátelům. K tomu lze použít níže předpřipravená tlačítka. Předem děkujeme! 

 

 

           

 

 

Tým Sindicate

 


» Zpět