NOVINKY

MyVill Online - popis hry

MyVill Online - popis hry

15.2.2018

Nedávno jsme vypustili do světa první informaci o nově připravované MMORPG hře MyVill Online. O čem vůbec hra je a na co se v ní můžete těšit?
Přečtěte si podrobný popis hry kterou bychom rádi i S VAŠÍ POMOCÍ dotáhli do úspěšného konce.

 

   JIŽ DOKONČENO
   NYNÍ PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ
   V PLÁNU DO OBT
   V PLÁNU BĚHEM OBT

 

 

   Základní ovládací prvky hry (detaily postavy, inventář, úložné prostory, lišta rychlých voleb, komunikátor, úkolový systém, achievementy, nastavení hry, atlas, kombinace předmětů, ...)
   Multijazyčný systém, který umožňuje celou hru přepnout jedním kliknutím do jiného podporovaného jazyka
   Prověřený a výkonný engine zajišťující plynulý provoz hry i při tisících současně připojených hráčů a zároveň schopný provozu i na slabších počítačích
   Launcher s možnostmi detailního nastavení, bezpečného uložení přihlašovacích údajů a automatickou aktualizací hry
   Systém pro přenačtení za běhu, který umožňuje doručovat většinu aktualizací a oprav do hry bez nutnosti dočasného odstavení serverů
   Využití moderních šifrovacích technologií a vícefázového ověření pro ochranu soukromí hráčů, ale také zabezpečení hry samotné před hackery
   Robustní skriptovací API umožňující jednoduchou kontrolu nad většinou aspektů hry a snadnou tvorbu nového obsahu

 

 

 

Vzhled krajiny


   Proměnlivé počasí - r
ůzné druhy počasí se neustále mění, nechybí zde několik typů deště s různou intenzitou srážek, oblačnosti, ale také několik forem slunečného počasí. Takto volně měnící se počasí má vliv na nejen na vývoj rostoucích stromů, keřů, dalších rostlin a hub, ale také na pěstování, jelikož všechny pěstované rostliny mají specifické požadavky k úspěšnému růstu. Hráč by se tedy během pěstování měl řídit také počasím.
   Dynamický vzhled krajiny
- veškeré stromy, keře, další rostliny a houby nemají své pevné místo, ale vyrůstají samovolně v oblastech, kde se jejich růst předpokládá.
   Fenologické fáze - veškeré stromy, keře, další rostliny a houby nejsou pouhým statickým modelem, ale postupně rostou a procházejí různými fenologickými fázemi, přičemž nakonec také zanikají. Je pouze na hráčích, zda je využijí ve svůj prospěch dříve, než zaniknou. Například stromy mají až 20 růstových fází, přičemž navíc v určitém období kvetou, mají plody a usychají. Stromy navíc nedorůstají vždy do posledních fází a mohou zaniknout i dříve.
   Interakce - veškeré stromy, keře, rostliny a houby je ve hře možné nějakým způsobem využít, lze je sbírat, nebo sbírat jejich plody, pořezat je nebo pokácet a zajistit si tak například dřevo na podpal. 
   Symbióza - mezi některými stromy, keři, rostlinami a houbami existuje určitý vztah. Například většina hub se vyskytuje pouze u stromu, který vyžadují ke svému životu.

 

 

 

 

Systém vesnic a měst


   Osídlení vesnic -
hráč se může usadit v libovolné vesnici, pokud je zde volný prostor k vytvoření nového pozemku. Může se usadit například tam, kde se mu líbí, kde jsou jeho přátelé, nebo může být prvním obyvatelem neosídlené vesnice a vyhlížet nové sousedy. Počet obyvatel ve vesnicích omezen není, omezena je však rozloha oblasti, která je v každé vesnici určena k osídlení.)
   Soužití obyvatel a vývoj vesnice - obyvatelé vesnice se společně podílejí na jejím vývoji. Společně přispívají výběrem daní a hlasují o investicích, díky čemuž se v jejich vesnici mohou zabydlet také NPC postavy, které zajistí zvolené řemeslné služby. Hráči pak již nemusí cestovat k vybraným NPC postavám do oblastních či královských měst a čas mohou využít ve svůj prospěch.
   Vývoj oblastních a královských měst -
všechny vesnice spadají vždy pod některé z oblastních a královských měst a obyvatelé vesnic tak přispívají z vybraných daní také k jejich vývoji. Vývoj těchto měst má za následek obchodní a vojenskou charakteristiku, díky čemuž je možný také kontakt s obyvateli dalších království.
   Možnost přestěhování - propracovaný systém hry také umožňuje hráčům najít si pozemek v jiné vesnici a původní pozemek následně opustit. Hráč tak není vázán k tomu, aby žil po celou dobu ve vesnici, kterou si původně vybral.
   Volnost pohybu - hráč se může volně pohybovat po všech vesnicích, oblastních i královských městech v daném království, navštěvovat ostatní hráče na jejich pozemcích, pokud není jejich pozemek právě uzamčen, nebo může navštívit také města cizího království v rámci obchodování nebo rabování, pokud je jeho královské město na takové úrovni, že mu bude cesta do měst cizího království umožněna.

 

 

 

Vlastní pozemek


   Velikost pozemku - každý hráč má možnost získat vlastní pozemek (viz. Osídlení vesnic) a svůj pozemek dále rozšiřovat, pokud má kolem sebe volný prostor, tedy nebrání mu v rozšíření sousední pozemky nebo hranice oblasti určená pro osídlení.
   Využití pozemku - pozemek může hráč využít pro pěstování, chov, vykonávání řemesla, dolování, nebo se věnovat všemu dohromady a svůj pozemek využít ke všem účelům. Na svém pozemku může postavit také studnu a mít tak po ruce zdroj vody.
   Oplocení pozemku - hráč může měnit vzhled a barvu oplocení okolo svého pozemku a dokonce může také uzamknout bránu, aby zamezil volnému vstupu ostatních hráčů.

 

 

Obydlí


   Vlastní obydlí
- další možností, jak může hráč využít vlastní pozemek, je postavit si na něm vlastní obydlí. Díky této možnosti si hráč může uskladnit spoustu věc, které tak nemusí nosit u sebe, může si odpočinout v posteli, může začít vařit a péct, nechybí prostor pro uskladnění sena a další možnosti.
   Výstavba obydlí - Stavba obydlí není statickým procesem, kdy se na zvoleném místě objeví již hotové obydlí, ale probíhá postupně a prochází tak několika fázemi vývoje. Postupná výstavba začíná od základů, přes hrubé zdi, krovy, krytinu a další fáze až do konečné podoby.
   Materiál a řemeslníci pro výstavbu obydlí - každý hráč, který se rozhodne postavit si vlastní obydlí, potřebuje nejen požadovaný materiál na jednotlivé fáze jeho výstavby, ale pokud není zdatný řemeslník a nemůže si obydlí postavit svépomocí, tak také někoho, kdo mu s výstavbou pomůže, přičemž v jeho výstavbě mu kromě NPC řemeslníků mohou pomoci také kamarádi a ostatní hráči. Jelikož obydlí prochází postupnou výstavbou, na hráčově obydlí se vystřídají různé profese, jako je tomu i v reálném životě - kameník, zedník, tesař, pokrývač, truhlář a stolař.
   Variabilní vzhled obydlí - obydlí lze barevně přizpůsobit takovému provedení, které je hráči nejbližší. Může měnit barevné provedení venkovní a vnitřní zdi, klenby, krytiny, dveří, oken a dalších prvků. Obydlí je možné dokonce rozšiřovat a mít tak více prostoru pro další vybavení, nebo jej také zpětně zmenšit, pokud již tak velké obydlí není zapotřebí. Hráč může obydlí také přizpůsobit potřebám vykonávaného řemesla, takže z něj může udělat například větrný mlýn a zajistit tak službu pro další hráče.

  

  

Postava


   Bez rozdělování vlastností
- obrovskou výhodou je, že si hráč nemusí lámat hlavu nad tím, jak správně spravovat vlastnosti své herní postavy (např. rozdělováním bodů) a nemůže tak ani dojít k nechtěnému či nesprávnému navýšení nežádoucích vlastností. Tento proces zastává důmyslný systém, který vlastnosti automaticky upravuje podle toho, čemu se hráč s herní postavou věnuje.
   Nasycení a přesycení
– herní postava bývá také hladová, přičemž stav nasycení má vliv na její vlastnosti a výkon. V případech, kdy je herní postava hladová nebo dokonce i přesycená, nezvládne některé běžné úkony, nebo je při jejich vykonávání méně efektivní.
   Nechutenství - herní postava je také vybíravá a odmítá jíst potraviny, které ji nechutnají, nebo ji chutnají, ale v krátké době se jich přejedla.
   Nosnost postavy - každá herní postava má svou specifickou nosnost, která se dá také ovlivnit stylem života postavy. Nezáleží tedy pouze na tom, jakou nosnost má výstroj, ale také kolik toho herní postava unese.
   Vzhled postavy – hráč má na výběr mužskou nebo ženskou postavu s možností změny jejího vzhledu. Má možnost se odlišovat od herních postav ostatních hráčů, může měnit mnoho částí své výstroje, která je ve většině případů viditelná, nechybí doplňky, úprava účesu a další. Za zmínku stojí také to, že účesy nemůže hráč měnit libovolně, jak ho napadne a jak je zvyklý z jiných her, ale může je pouze upravovat vzhledem k aktuální délce vlasů a vousů, protože vlasy a vousy v naší hře postupně rostou. Hráč tak může účesy vycházející z krátké délky vlasů udělat jednoduše tak, že se si vlasy nechá zkrátit, ale na účesy vycházející z delších vlasů si musí jednoduše počkat, až mu dorostou.

 

 

Obchod


   Obchod mezi hráči
- obchod mezi hráči ze stejného království je možné uskutečnit na tržnicích, a to v oblastních městech i královských městech. Obchod mezi hráči z rozdílného království je možný v královských městech.
   Obchod s NPC - obchod s NPC postavami je možný ve vesnicích, oblastních i královských městech.
   Potulní NPC obchodníci - s výhodnou nabídkou nebo poptávkou se po světě náhodně potulují NPC obchodníci, čehož mohou dobře využít hráči, kteří jsou ve správnou chvíli na správném místě.

 

 

Výstroj a vybavení


   Opotřebení
- veškerá výstroj, vybavení, nástroje a nářadí podléhají opotřebení. Opotřebení lze opravit, ale pouze do určité míry. V případě velkého opotřebení je potřeba obstarat si výstroj novou.
   Výměna inventáře - hráč není odkázán na jeden statický inventář umístěný na postavě, ale má k dispozici právě takový inventář, kterým se vybaví. Pokud si tedy nasadí mošnu, bude mít u sebe věci, které měl odložené v mošně. Pokud si ale nasadí nůši, bude mít u sebe věci, které měl odložené v nůši.

 

 

Konzumní věci


   Jakost a trvanlivost - veškeré věci ve hře, které jsou určeny ke konzumaci, mají svou jakost a také trvanlivost. Pokud tedy herní postava nesní v určitém čase své zásoby, ty jednoduše podlehnou zkáze.
   Vliv odpadu na věci podléhající zkáze - odpad má neblahý vliv na věci podléhající zkáze, pokud jsou uskladněny společně. To se projevuje uspíšením použitelnosti, přičemž platí, že čím větší množství odpadu je, tím větší je vliv.
   Vliv odpadu na věci nepodléhající zkáze - pokud má hráč uskladněn pohromadě odpad, který je již v pokročilém stádiu rozkladu, dochází i k poškození předmětů, které nepodléhají zkáze (např. oblečení), a také k poškození samotné schránky, ve které jsou předměty společně s odpadem uskladněny.

 

 

 

Pěstování


   Růst pěstovaných rostlin - veškeré pěstované stromy, keře a další rostliny nejsou pouhým statickým modelem, ale postupně rostou a jejich vývoj postupně prochází minimálně deseti fenologickými fázemi, přičemž nakonec také zanikají.
   Vlastnosti půdy - každé pole má své vlastnosti, které prochází neustálým vývojem. Mezi tyto faktory patří čtyři druhy živin, vlhkost, propustnost a kyselost.
   Specifické požadavky pěstovaných rostlin - veškeré pěstované stromy, keře a další rostliny mají své dané požadavky potřebné pro úspěšný růst, jako je spotřeba živin, potřeba vláhy apod. Na hráči tedy je kontrolovat tyto faktory a zajistit potřebné prostředí, aby byl výsledek jeho práce co nejkvalitnější a v hojném množství.
   Vliv počasí na vlastnosti půdy - počasí má vliv na veškeré vlastnosti půdy, což samozřejmě ovlivňuje pěstované rostliny. Např.: pokud bude počasí dlouhou dobu deštivé, může se stát, že dojde k převlažení rostlin, naopak, při dlouhodobém suchém počasí musí hráč zajistit větší zavlažení, jinak může dojít k uschnutí rostlin.
   Sklizeň vybraných částí - velkou výhodou je to, že pokud má hráč na svém políčku zasazenou např. mrkev, nemusí ve fázi zralé úrody sklidit celé pole najednou, ale může si vzít jen tolik mrkví, kolik právě potřebuje.
   Kompost
- hráč má možnost sbírat i rostliny, které podlehly zkáze a vytvářet si tak kompost, který lze následně opět využít jako hnojivo na pole.

  

 

Další formy zaměření


   Bez určeného zaměření
- hráč si nemusí nuceně vybírat zaměření své postavy v úvodu hry, jak je tomu ve většině her podobného typu, ale během hry se jednoduše věnuje tomu, co ho právě baví. V tom, co ho baví, se může zdokonalovat a získávat tak vyšší úroveň a možnosti, ale kdykoli se rozhodne, že se bude věnovat něčemu jinému, tak to prostě udělá. Jeho postava se tak začne zdokonalovat v jiném zaměření, ale dle svých možností začne postupně zapomínat zkušenosti z původního zaměření a nahrazovat je zkušenostmi novými.
   Druhy zaměření - mezi hlavní zaměření včetně pěstování dále patří chov, dolování, lov divoké zvěře a boj. Mezi sekundární zaměření pak patří mnoho druhů řemeslné výroby, jako je například mlynář, kovář, tesař, kuchař, zedník, pokrývač a mnoho dalších. Sekundární zaměření je v některých případech vázané na obydlí hráče, které se tomuto zaměření přizpůsobuje a může se přestavět například na mlýn.
   Zaměstnání u NPC
- ve hře má hráč možnost nechat zaměstnat svou herní postavu u NPC řemeslníka (např. mlynáře). To znamená, že při plnění zadaných úkolů, které dostane od NPC řemeslníka, hráčova postava nabývá na základních zkušenostech a po splnění všech zadaných úkolů se hráčova postava může dále vyvíjet v daném řemesle a stát se tak přímo řemeslníkem v daném oboru.
   Nahrazení NPC – hráč, jehož herní postava ovládá některé z řemesel a splňuje také podmínky k tomu, aby mohla tuto činnost vykonávat, může ve své vesnici nahradit kteréhokoli NPC řemeslníka. Záleží však vždy na sousedech, zda dají přednost hráči nebo NPC řemeslníkovi, takže hráč by měl budovat dobré vztahy a myslet i na týmového ducha.

 

 

Boj


   PvP boj
- PvP boje budou k dispozici v pravidelných denních časech, a to ve formě válečných výprav do cizích království, kde budou bitvy probíhat v oblastních městech a přilehlých oblastech s cílem rabovat. Nebudou chybět samozřejmě také PvE boje, a to ve formě lovu zvěře, nebo výprav na ostrovy ovládané NPC postavami.
   PvE boj - Nebudou chybět samozřejmě také PvE boje, a to ve formě lovu zvěře, nebo výprav na ostrovy ovládané NPC civilizacemi.
   Válečné výpravy - cílem válečných výprav je postupné získávání válečné kořisti a její nošení na loď v čemž hráčům samozřejmě brání hráči napadeného království. Na loď je potřeba donést co největší množství uloupené kořisti dříve, než loď s hráči odpluje zpět.
   Zásoby na válečnou výpravu - před vyplutím na válečnou výpravu se hráči společně podílí na nashromáždění dostatečného množství zásob, přičemž mohou využít také osobního prostoru k uskladnění výstroje a vlastních zásob na období válečného drancování.

 

 

Manželství


   Manželství s NPC partnerem - Každý hráč má po splnění určitých podmínek možnost uzavřít manželství s NPC partnerem a těžit z jeho výhod.
   Péče o NPC partnera - NPC partner má také své potřeby, bývá hladový, přičemž je také vybíravý a samozřejmě chce být také hýčkán a rozmazlován. Pokud na něj nebude hráč zapomínat, může se těšit zautomatizování určitých procesů.
   Automatizace určitých procesů - hráč může ve hře uzavřít sňatek s oddaným NPC partnerem, díky čehož lze dosáhnout zautomatizování určitých procesů. Hráč tam může dle dosažené úrovně manželství předat některé činnosti, jako je např. zalévání, sklizeň, prodej a další, svému NPC partnerovi a mít tak více času na jiné aktivity. Velmi přínosné je také to, že hráčův NPC partner bude zadané úkoly vykonávat také v době, kdy je hráč v offline stavu.
   Skryté vlastnosti NPC partnera
- každý NPC partner má i skryté vlastnosti, díky kterým se hráč může mnohdy i pěkně zapotit. Jeho partner může mít vyšší spotřebu jídla, může vyžadovat více dárků a pozornosti, nebo si sem třeba nechá i něco jen pro sebe.
   Nespokojenost NPC partnera - pokud se bude hráčův NPC partner cítit nedoceněn, úroveň manželství bude klesat a možnosti automatizace tak budou degradovány, přičemž hrozí, že NPC partner nakonec hráče i opustí. Pokud se však bude o NPC partnera starat, odměnou mu bude pohodlí a každodenní zvládání úkolů pro něj bude mnohem snadnější.

 

 


 

 

Indiegogo - MyVill Online

 Kliknutím na logo Indiegogo se dostanete na stránku kampaně,
kde můžete projekt podpořit.

 

 

Máte-li zájem nás podpořit v dokončení projektu, ale obáváte se toho, jak vlastně veřejné financování funguje, dovolte mi vysvětlit jeho základní principy zodpovězením nejčastějších dotazů.


Co je Indiegogo?
Indiegogo je mezinárodní portál věnující se crowdfundingu, tzn. zprostředkování finančních příspěvků od veřejnosti, které mohou pomoci realizovat či dokončit přihlášené projekty ze světa umění, zábavy a technologií.

Proč je MyVill mezi projekty žádající veřejnou podporu?
Přes veškeré naše úsilí projekt ještě není v takové formě, která by mohla být oficiálně spuštěna, a vzhledem k jeho náročnosti potřebujeme získat pro dokončení další finanční prostředky.

Jak dlouho se bude MyVill ještě vyvíjet, pokud bude zajištěn dostatek financí na dokončení vývoje?
V současné době je MyVill v tzv. Pre-Alpha fázi a v případě nepozastavení vývoje je komerční spuštění naplánováno na listopad 2018, kdy bude zahájen tzv. Open Betatest (OBT).

Kolik peněz je ve veřejném financování na tento projekt požadováno?
Na úspěšné dotažení projektu do fáze komerčního spuštění, bychom potřebovali v kampani získat $155.000. Částka je pevná, protože s nižší investicí není možné pokrýt náklady na úspěšné dokončení tohoto projektu.

Co se stane, když se nepodaří dosáhnout pevně stanovené částky?
Jedná se o tzv. model „všechno nebo nic“. Pokud projekt nezíská požadovanou částku v určitém čase, pak veškeré peníze, které jsou až do skončení kampaně uloženy u společnosti Indiegogo, jsou vráceny zpět všem přispěvatelům.

Může být požadovaný příspěvek i překročen?
Ano, v daném časovém limitu je možné požadovaný příspěvek i překročit. V takovém případě budou finance využity na rozšíření lokalizace, nebo například zkvalitnění zvukové stránky hry. Podrobnější informace lze nalézt na stránkách kampaně.

 

 

 

 

Mohu něco získat za svou podporu?

Samozřejmě! Máme pro Vás připraveny plakáty, trička, kupóny na virtuální měnu, unikátní herní předměty, hrací karty a další.

Mohu projekt podpořit i jiným způsobem?
Pokud nechcete, nebo nemůžete projekt podpořit finančně, velmi by nám pomohlo i sdílení odkazu skrze sociálních sítě, nebo e-mailem svým přátelům. K tomu lze použít níže předpřipravená tlačítka. Předem děkujeme! 

 

 

           

 

 

Tým Sindicate

 


» Zpět