OBCHODNÍ PODMÍNKYOBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI SINDICATE ENTERTAINMENT S.R.O.
se sídlem Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 36331
IČ: 28641612 / DIČ: CZ28641612Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“), společnosti Sindicate Entertainment s.r.o., se sídlem Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika, identifikační číslo (IČ): 28641612, daňové identifikační číslo (DIČ): CZ28641612, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 36331 (dále jen “Prodávající”), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího na straně jedné a fyzickou osobou nepovinnou k dani (dále jen „Klient“) na straně druhé (dále jen „Smluvní strany“), vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“), uzavírané mezi Smluvními stranami ve všech obchodech v elektronické podobě, či jiných objednávkových systémech Prodávajícího (dále jen „Internetový obchod“), sloužících k nákupu virtuální měny (dále jen „Systémová měna“), jenž jsou provozovány v jakékoli formě na všech webových stránkách a aplikacích Prodávajícího (dále jen „Portál“). Klient, který má zájem o nákup Systémové měnyInternetovém obchodě, musí řádně provést registraci osobního účtu dle Podmínek použití (dále jen „PP“) Prodávajícího a tím také akceptuje, že souhlasí s PP, které jsou umístěny na Portálu a je mu znám výklad pojmů „Centrální účet“, „Herní účet“, „Uživatelský účet“, „Virtuální statky“, „Podpora“ a „Registrace“, které jsou dále použity také v obsahu těchto OP. Prodávající je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat k Portálu majetková práva. Veškerý obsah těchto OP je také v souladu s et.CID/IS z roku 2010. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí těmito OP. Obchodní činností Prodávajícího je zábavní průmysl, vydavatelství, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, reklamní, návrhářská, designerská, aranžerská činnost a modelingem, fotografické služby, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, výstav, přehlídek a prodejních akcí.

 


Přečtěte si prosím následující informace pečlivě. Pokud s OP nesouhlasíte, neuzavírejte s Prodávajícím Kupní smlouvu ani jakýmkoli způsobem neužívejte Systémovou měnu.


OP dále obsahují následující ustanovení:

 

Článek 2 - SYSTÉMOVÁ MĚNA    

Článek 3 - PLATEBNÍ METODY    

Článek 4 - UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Článek 5 - VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY

Článek 6 - REKLAMACE

Článek 7 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Článek 8 - ZÁVĚREČNÁ ÚSTANOVENÍ

 

Článek 2
SYSTÉMOVÁ MĚNA

 

   2.1    Základní měnou pro nákup Systémové měny na Portálu je Koruna česká, mezinárodně v ISO 4217 s označením CZK (dále jen „“) a také Euro, symbol €, mezinárodně v ISO 4217 s označením EUR (dále jen „€“).

   2.2    Jednotkou Systémové měny je Sindicate Dukát, se zkratkou SD (dále jen „SD“).

   2.3    Hodnota 1 SD přepočtené na Kč nebo € je závislá na Klientem zvoleném způsobu nákupu Systémové měny.

   2.4    Zakoupená Systémová měna v rámci Portálu je Klientovi dodána na Centrální účet, ze kterého Klient uzavřel s Prodávajícím Kupní smlouvu.

   2.5    Systémovou měnu může Klient převést ve zvolené hodnotě z Centrálního účtu na jakýkoli Herní účet na Portálu, který je k tomu určen.

   2.6    Systémovou měnu nemůže Klient převést z Herního účtu na Centrální účet, ani z Centrálního účtu na jiný Centrální účet.

   2.7    Převodem Systémové měnyCentrálního účtu na jakýkoli Herní účet je Systémová měna považována Prodávajícím za využitou a nelze tak uplatnit nárok na odstoupení od Kupní smlouvy.

   2.8    Nabytí vlastnických či jakýchkoli jiných práv KlientaSystémové měně je vyloučeno.

   2.9    Klient nesmí Systémové měnu směnit, prodat, předat, či žádat jakoukoli jinou náhradu.

2.10    Klient nesmí Systémovou měnu převádět na třetí osoby.

2.11    Klient odpovídá za veškeré pohyby Systémové měny na svém Uživatelském účtu, ať už je učiní přímo Klient, nebo jakákoli jiná osoba, a to včetně rodinných příslušníků a přátel, která Uživatelský účet Klienta nepoužije protiprávně.

2.12    Klient nemá nárok na finanční náhradu, pokud Systémová měna již není v nabídce Prodávajícího, nebo je nabízena za jiných podmínek.

2.13    Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení prodej Systémové měny kdykoli bez udání důvodu upravit, ukončit, nebo nabízet bezplatně. Při uplatňování tohoto práva nemá Prodávající vůči Klientovi žádné závazky.

2.14    Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení hodnotu Systémové měny před uzavřením Kupní smlouvy kdykoli bez udání důvodu upravit. Při uplatňování tohoto práva nemá Prodávající vůči Klientovi žádné závazky.

2.15    Po zániku smluvního vztahu z jakéhokoli důvodu dochází k ukončení platnosti veškerého zůstatku Systémové měny na Uživatelském účtu a stávající stav Systémové měny propadá bez nároku na jakoukoli náhradu.

2.16    V případě porušení OP, PP či jakýchkoli podmínek a stanov uvedených na Portálu, je Prodávající oprávněn Systémovou měnu na Uživatelském účtu Klienta prohlásit za neplatnou a odebrat ji.

2.17    Systémovou měnu lze koupit pouze pomocí způsobů uvedených Prodávajícím na Portálu.

2.18    Systémová měna může být poskytnuta Klientovi také ve formě odměny, ale pouze v případě, kdy Prodávající tuto možnost Klientovi nabídne a Klient tuto nabídku přijme.

2.19    Pokud Klient obdržel Systémovou měnu bez vlastního podnětu, nebo nebyl na tuto skutečnost upozorněn předem Prodávajícím, je povinen Systémovou měnu neužít a informovat o tom neprodleně Prodávajícího pomocí Podpory.

2.20    Systémová měna je určená a omezená výhradně ke směnění za licenci, která je časově, obsahově a místně omezená na využívání virtuálního zboží a služeb v rámci Portálu (dále jen „Licence“).

 

 

Článek 3
PLATEBNÍ METODY

 

   3.1    Nákup Systémové měny lze provést různými způsoby (dále jen „Platební metody“), přičemž veškeré dostupné Platební metody, které může Klient využít k nákupu Systémové měny, jsou uvedeny na Portálu.

   3.2    Platební metody jsou nabízeny za stanovených podmínek Prodávajícím, nebo externím zprostředkovatelem.

   3.3    Pokud je Platební metoda zprostředkována externím zprostředkovatelem, jsou na Portálu uvedeny také informací o daném externím zprostředkovateli.

   3.4    V případě využití Platební metody, kterou zprostředkovává externí zprostředkovatel, souhlasí Klient nejen s OP Prodávajícího, ale také s podmínkami externího zprostředkovatele.

   3.5    Prodávající si vyhrazuje právo nabídku Platebních metod na Portálu kdykoli bez udání důvodů změnit, omezit či rozšířit.

   3.6    Prodávající si vyhrazuje právo stanovit pro možnosti využívání konkrétních Platebních metod určité podmínky.

   3.7    Jednotlivá Platební metoda zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na Portálu.

   3.8    Prodávající průběžně aktualizuje nabídku Platebních metod na Portálu tak, aby uvedené Platební metody odpovídaly faktické nabídce.

   3.9    Prodávající neručí za nepřetržitou dostupnost všech Platebních metod, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele a/nebo  externího zprostředkovatele služeb pro Provozovatele, nebo při zásahu vyšší moci.

3.10    Veškeré Platební metody nabízené Prodávajícím na Portálu, jsou označeny názvem, popisem a případnými dodatečnými podmínkami.

3.11    Seznam Platebních metod akceptovaných Klientem, které jsou při využití zpracovány automatizovaně a online, kdy dochází k poskytnutí plnění Kupní smlouvy v krátkém časovém úseku a jsou určené k nákupu Systémové měny pro občany České republiky s využitím českého trhu, tedy pro držitele platebních karet vydaných bankami České republiky, držitele SIM-karet mobilních operátorů České republiky, držitele bankovních a elektronických účtů zřízených v České republice a všech dalších služeb, které se zprostředkovávají pomocí systémů na území České republiky:

                   A)    Platební karty VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard

                   B)    Mobilní platba „Plať mobilem“

                   C)    Online platební tlačítko „Platba24“

                   D)    Online platební tlačítko „MojePlatba“

                    E)    Kupónová platba „SuperCASH“

                    F)    Kupónová platba „PaySafeCard“

3.12    Seznam Platebních metod akceptovaných Klientem, které jsou při využití zpracovány automatizovaně a offline, kdy dochází k poskytnutí plnění Kupní smlouvy v řádech dnů a jsou určené k nákupu Systémové měny pro občany České republiky s využitím českého trhu, tedy pro držitele bankovních účtů zřízených v České republice:

                   A)    Hotovostní či bezhotovostní peněžní převod na bankovní účet Provozovatele, vedený u Fio Banka, a.s., číslo účtu: 2300291582, kód banky: 2010.

3.13    Seznam Platebních metod akceptovaných Klientem, které jsou při využití zpracovány automatizovaně a online, kdy dochází k poskytnutí plnění Kupní smlouvy v krátkém časovém úseku a jsou určené k nákupu Systémové měny pro občany Slovenské republiky s využitím slovenského trhu, tedy pro držitele platebních karet vydaných bankami Slovenské republiky a držitele SIM-karet mobilních operátorů Slovenské republiky:

                   A)    Platební karty VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard

                   B)    Mobilní platba „Platba mobilom“

                   C)    Online platební tlačítko „SporoPay“

                   D)    Online platební tlačítko „TatraPay“

                    E)    Online platební tlačítko „VÚB ePlatby“

                    F)    Kupónová platba „PaySafeCard“

3.14    Seznam Platebních metod akceptovaných Klientem, které jsou při využití zpracovány automatizovaně a offline, kdy dochází k poskytnutí plnění Kupní smlouvy v řádech dnů a jsou určené k nákupu Systémové měny pro občany Slovenské republiky s využitím slovenského trhu, tedy pro držitele bankovních účtů zřízených ve Slovenské republice:

                   A)    Hotovostní či bezhotovostní vnitrostátní peněžní převod na bankovní účet Provozovatele, vedený u Fio Banka, a.s., číslo účtu: 2400671582, kód banky: 8330.

3.15    Seznam Platebních metod akceptovaných Klientem, které jsou při využití zpracovány automatizovaně a online, kdy dochází k poskytnutí plnění Kupní smlouvy v krátkém časovém úseku a jsou určené k nákupu Systémové měny pro občany jiného státu, než je Česká a Slovenská republika s využitím jiného trhu, než je trh český a slovenský, tedy pro držitele platebních karet vydaných jinými bankami, než bankami České a Slovenské republiky, pro držitele SIM-karet mobilních operátorů jiného státu, než je Česká a Slovenská republika, pro držitele bankovních a elektronických účtů zřízených v jiném státě, než je Česká a Slovenská republika a všech dalších služeb, které se zprostředkovávají pomocí systémů na území jiného státu, než je Česká a Slovenská republika:

                   A)    Platební karty VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard

                   B)    Kupónová platba „PaySafeCard“

3.16    Veškeré platební transakce mohou být Prodávajícím kontrolovány, přičemž jakékoli podezřelé platební transakce budou předány příslušným orgánům.

3.17    V případě, že má Prodávající podezření ze spáchání podvodu, porušení zákonů nebo OP Uživatelem, má Prodávající právo pozastavit veškeré procesy týkající se Systémové měny Uživatele a s tím související platební transakce, a znepřístupnit jeho Uživatelský účet, dokud nebude situace objasněna.

 

  

Článek 4
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

   4.1    Kupní smlouva se uzavírá vždy na žádost Klienta.

   4.2    Kupní smlouvu nemůže s Prodávajícím uzavřít právnická osoba ani fyzická osoba povinná k dani.

   4.3    Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení Kupní ceny předem.

   4.4    Předmětem Kupní smlouvy je poskytnutí Systémové měny v patřičné hodnotě (dále jen „Předmět plnění“), jejíž hodnota se odvíjí od ceny, sjednané vzájemnou dohodou Smluvních stran uzavřením Kupní smlouvy (dále jen „Kupní cena“).

   4.5    Kupní cena je včetně DPH.

   4.6    Klient v návrhu na Kupní smlouvu navrhuje Kupní cenu a Prodávající Klientovi sděluje hodnotu Systémové měny, kterou Klientovi dodá v případě uzavření Kupní smlouvy a následném uhrazení Kupní ceny.

   4.7    Ve vymezených případech může být sjednáno opakované plnění Kupní smlouvy.

   4.8    Není-li uvedeno výslovně jinak, Kupní cena neobsahuje náklady spojené se zprostředkováním Platební metody, poplatky na straně externího zprostředkovatele a další poplatky.

   4.9    Klient bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s Klienty, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu, OP, PP či jakékoli jiné podmínky a stanovy uvedené na Portálu.

4.10    Pouze Klient, který je přihlášený na svůj Centrální účet, může uzavřít Kupní smlouvu.

4.11    Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.

4.12    Kupní smlouva může být uzavřena pouze prostřednictvím Internetového obchodu, za použití komunikačních prostředků na dálku.

4.13    Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.

4.14    Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, tedy např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd., si Klient hradí sám.

4.15    Kupní smlouva může být uzavřena pouze v případě, kdy Klient před uzavřením Kupní smlouvy odsouhlasí obsah OP, a to i v případě, kdy nepochopil či neporozuměl obsahu OP, přičemž se tak vzdává veškerých případných nároků na náhradu škody od Provozovatele a jeho zaměstnanců, vzniklé v souvislosti s jejich nedodržením.

4.16    Před potvrzením objednávky, přičemž objednávkou se pro tyto OP rozumí závazný jednostranný právní úkon Klienta směřující vůči Prodávajícímu, s cílem obdržet od něj Předmět plnění (dále jen „Objednávka“), je Klientovi známa Kupní cena a návrh na Předmět plnění.

4.17    V případě, kdy Klient požaduje vystavení zjednodušeného daňového dokladu k dané Kupní smlouvě, má možnost o něj zažádat ve svém profilu v historii plateb.

4.18    Vystavení či nevystavení zjednodušeného daňového dokladu ke Kupní smlouvě neovlivňuje nárok na odstoupení od Kupní smlouvy či případnou reklamaci.

4.19    Každá potvrzená Objednávka je Prodávajícím považována za závaznou.

4.20    Potvrzením Objednávky Klient odsouhlasil návrh na Předmět plnění a Kupní cenu, čímž dochází k uzavření Kupní smlouvy Smluvních stran.

4.21    Veškeré skutečnosti uvedené v Kupní smlouvě, včetně všech příloh a dodatků, jsou pro obě Smluvní strany závazné.

4.22    Tyto OP tvoří, nedílnou součást Kupní smlouvy.

4.23    Potvrzením Objednávky Prodávající rezervuje Klientovi Předmět plnění.

4.24    Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Klientovi závazek zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.

4.25    Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat Klientovi po uhrazení Kupní ceny Předmět plnění.

4.26    Uzavřením Kupní smlouvy souhlasí Klient s obsahem Reklamačního řádu, který je nedílnou součástí OP aje Uživateli k dispozici na Portálu.

4.27    Uzavřením Kupní smlouvy souhlasí Klient s poskytnutím platebních údajů, přičemž prohlašuje, že je oprávněným držitelem platebního prostředku.

4.28    Uzavřením Kupní smlouvy dává Klient Prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním informací o Objednávkách Klienta.

4.29    Uzavřením Kupní smlouvy Klient prohlašuje, že není omezen nebo zcela zbaven způsobilosti k právním úkonům.

4.30    Nezletilý Klient uzavřením Kupní smlouvy prohlašuje, že platební prostředky potřebné k uhrazení Kupní ceny, mu byly poskytnuty právě pro tento účel a jedná pod dohledem zákonného zástupce.

4.31    Datum splatnosti Kupní ceny je Prodávajícím stanoveno na 14 dnů.

4.32    Prodávající má právo Kupní smlouvu zrušit, pokud nedojde Klientem k uhrazení Kupní ceny do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

4.33    Kupní cena je považována za uhrazenou, jakmile bude celá hodnota Kupní ceny definitivně připsána na účet Prodávajícího, případně tato skutečnost bude Prodávajícímu prokázána externím zprostředkovatelem Platební metody.

4.34    Po uhrazení Kupní ceny dodá Prodávající Předmět plnění na Centrální účet Klienta, a to nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, tedy dnů, kdy je banka v České republice otevřena pro veřejnost.

4.35    Pokud Klient neobdrží Předmět plnění na základě Kupní smlouvy do 3 (tří) pracovních dnů, tedy dnů, kdy je banka v České republice otevřena pro veřejnost, může tuto skutečnost nahlásit Prodávajícímu pomocí Podpory a žádat nápravu (viz. 6.1 těchto OP).

4.36    Dodáním Předmětu plnění na Centrální účet Klienta nevznikají Prodávajícímu ani Klientovi žádné náklady.

4.37    Uzavřenou Kupní smlouvu včetně Kupní ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.38    Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím archivována, není přístupná třetím stranám a Klient ji má kdykoli k nahlédnutí na Portálu.

4.39    Předmět plnění je považován za doručený momentem připsání Systémové měny na Centrální účet Klienta.

4.40    Pokud Klient neohlásí Prodávajícímu neobdržený Předmět plnění dle Kupní smlouvy do 3 (tří) měsíců od uzavření Kupní smlouvy, platnost Kupní smlouvy zaniká a Prodávající má povinnost odevzdat Klientovi Kupní cenu zpět, pokud je to možné.

4.41    Klient může odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů od provedení jejího plnění, tedy od připsání Předmětu plnění na Centrální účet Klienta, pokud je Systémová měna nevyužitá a úplná.

4.42    K odstoupení od Kupní smlouvy musí být Klient přihlášen ke svému Centrálnímu účtu, který musí být shodný s Centrálním účtem, na kterém proběhlo uzavření Kupní smlouvy, a to z důvodu identifikace Klienta.

4.43    Odstoupení od Kupní smlouvy může Klient podat v elektronické podobě pomocí Podpory, kde je připraven pro tento účel elektronický formulář s názvem „Odstoupení od kupní smlouvy“ (dále jen „Formulář-OKS“), přičemž odkaz na Podporu je uveden vždy na Portálu.

4.44    Klient je povinen vyplnit ve Formuláři-OKS veškeré předepsané položky.

4.45    Po úspěšném odeslání Formuláře-OKS, obdrží Klient na emailovou adresu, kterou uvedl při Registraci Centrálního účtu, potvrzení o přijetí této žádosti Prodávajícím.

4.46    Po odstoupení od Kupní smlouvy je Klientovi vrácena Kupní cena do 14 (čtrnácti) dnů od uplatnění, a to na bankovní účet Klienta, který pomocí Podpory uvedl ve formuláři pro odstoupení od Kupní smlouvy.

4.47    Odstoupením od Kupní smlouvy nevznikají Klientovi žádné náklady na vrácení Kupní ceny.

 

 

Článek 5
VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY

 

   5.1    Nabídku virtuálního zboží a služeb lze nalézt na Portálu v elektronické podobě v obchodech s virtuálním zbožím a službami, či jiných objednávkových systémech Prodávajícího, nabízejících virtuální zboží a služby (dále jen „Item-Shop“).

   5.2    Virtuální zboží a služby může Klient získat uzavřením smlouvy na směnu Systémové měny za Licenci (dále jen „Směnná smlouva“).

   5.3    Směněním Systémové měny za Licenci v souladu s těmito OP, vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat Klientovi konkrétní směněné virtuální zboží či službu.

   5.4    Směnná smlouva se uzavírá vždy na žádost Klienta.

   5.5    V případě porušení OP, PP a jakýchkoli dalších podmínek uvedených na Portálu je Prodávající oprávněn veškeré Licence Klientovi odebrat a prohlásit je za neplatné.

   5.6    Po zániku smluvního vztahu z jakéhokoli důvodu dochází k ukončení platnosti veškerých Licencí a stávající obsah Uživatelského účtu včetně virtuálního zboží a služeb propadá bez nároku na jakoukoli náhradu.

   5.7    Klient nesmí převádět Licenci na třetí osoby.

   5.8    Licence včetně veškerého virtuálního zboží a služeb je výlučným a neomezeným vlastnictvím Prodávajícího a Klient získává na Licenci, včetně veškerého virtuálního zboží a služeb pouze nevýhradní právo na užívání.

   5.9    Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení obsah Item-Shopu kdykoli bez udání důvodu upravit, ukončit, nebo nabízet bezplatně. Při uplatňování tohoto práva nemá Prodávající vůči Klientovi žádné závazky.

5.10    Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení cenu Licence Item-Shopu kdykoli bez udání důvodu upravit. Při uplatňování tohoto práva nemá Prodávající vůči Klientovi žádné závazky.

5.11    Klient nemá nárok na finanční náhradu, pokud virtuální zboží a služby, které využívá, již nejsou v nabídce Item-Shopu, nebo jsou na Item-Shopu nabízeny za pozměněných podmínek.

5.12    Virtuální zboží a služby má Klient právo využívat pouze v rámci Portálu.

5.13    Nabytí vlastnických či jakýchkoli jiných práv KlientaLicenci, či samotnému virtuálnímu zboží a službám je vyloučeno.

5.14    Klient nemá nárok na vrácení Systémové měny směněné za Licenci, či jakoukoli jinou náhradu.

 

Článek 6
REKLAMACE

 

   6.1    Reklamace se řídí Reklamačním řádem, který je Uživateli k dispozici na Portálu.

 

 

Článek 7
KONTAKTNÍ INFORMACE

 

   7.1    Podpora

   7.2    E-mailová adresa: info@sindicate.cz

   7.3    Poštovní adresa: Sindicate Entertainment, s.r.o., Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika

   7.4    Datová schránka: zgiv6m6

   7.5    Kontaktní informace uvedené v bodech 7.2 – 7.4 nejsou určeny k dotazům, připomínkám, návrhům a/nebo jakýkoli jiným podnětům, pro které může Klient využít Podporu.

   7.6    Pokud Klient využije Kontaktní informace uvedené v bodech 7.2 – 7.4 a Prodávající rozhodne, že Klientův dotaz, připomínka, návrh a/nebo jakýkoli jiný podnět mohl být řešen pomocí Podpory, vyhrazuje si Prodávající právo Klientovi neodpovědět.

 

 

Článek 8
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

OP jsou platné dnem jejich zveřejnění, tedy okamžikem umístění OP na Portálu. Klient vyjadřuje svůj souhlas s veškerým obsahem OP tím, že s Prodávajícím uzavře Kupní smlouvu, nebo jakýmkoli způsobem užívá Systémovou měnu, a to i v případě, kdy nepochopil či neporozuměl obsahu OP. Prodávající může tyto OP kdykoli změnit. Klient bude na aktualizaci vždy upozorněn na Portálu. Je v zájmu Uživatele, aby průběžně sledoval znění OP. Jakékoli porušení OP Klientem může být potrestáno zneplatněním a odebráním veškerých Licencí Klienta a zablokováním či trvalým odstraněním Uživatelského účtu Klienta. V případě, že Klient poruší tyto OP, odpovídá za škodu, která Prodávajícímu v souvislosti s takovýmto porušením smluvních povinností vznikla. Znění OP může být upraveno nadřazenými podmínkami k OP, uvedenými na Portálu. O nadřazení k OP je Klient vždy informován v daných nadřazených podmínkách (např. konkrétní pravidla hry).

Smluvní strany akceptují, že případné spory budou přednostně řešeny vzájemným jednáním. Pokud se Smluvní strany nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu, může Klient k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z Kupní smlouvy, využít také služeb České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Nebude-li dohoda Smluvních stran možná, Smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé mezi nimi z těchto OP, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to třemi rozhodci, z nichž každá Smluvní strana zvolí jednoho rozhodce a oznámí jméno a adresu druhé Smluvní straně. Tito rozhodci zvolí třetího rozhodce a v této sestavě rozhodnou spor, který bude zahájen doručením písemné žaloby kterémukoliv z rozhodců, a to doporučeným dopisem. Smluvní strany se také dohodly, že rozhodčí řízení se bude konat jen na základě písemných podkladů předaných Smluvními stranami a ústní jednání rozhodci svolají jen tehdy, budou-li to považovat za nezbytné k vydání rozhodnutí. V takovém případě místem rozhodčího řízení bude Ostrava a jednacím jazykem bude český jazyk. Náklady rozhodčího řízení, tj. honorář rozhodců zahrnující i jejich administrativní náklady a náklady právního zastoupení uhradí ze svého ta Smluvní strana, která neměla ve sporu úspěch, a to v takovém poměru, v jakém ve sporu podlehla. Výši nákladů řízení určí rozhodci ve svém nálezu. Rozhodce může spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Podrobnosti stanoví zákon č. 216/1994 Sb., v platném znění. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Prodávající usiluje o to, aby zajistil spravedlivé jednání se všemi Klienty a to v rámci etikety a zásad slušného chování.

 

Tyto OP Prodávajícího byly aktualizovány a nabývají platnosti a účinnosti dnem:

1. června 2018

 

 

 

Dokument „Obchodní podmínky“ zde uvedený, je dostupný také ve formátu PDF (Portable Document Format), který lze číst prostřednictvím programu Adobe Acrobat Reader®, který je dostupný zcela zdarma.

 

Chci si dobrovolně a dle vlastního uvážení, stáhnout program Adobe Acrobat Reader®:  ANO


Chci shlédnout dokument „Obchodní podmínky“ společnosti Sindicate Entertainment s.r.o. ve formátu PDF: ANO